• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 18

Aparat PGS-1do pomiaru przepuszczalności geosyntetyków.

G020

Aparat PGS-1 przeznaczony jest do oznaczania przepływu (ilości cieczy na jednostkę powierzchni na jednostkę  czasu) folii geosyntetycznych. Pomiar prowadzony jest zgodnie z normą: EN 14150. (Typ B aparatu zgodnie z w/w normą).

Zasada działania:

Aparat mierzy objętość cieczy przepchanej przez barierę geosyntetyczną. Po dwóch stronach bariery w szczelnie zamkniętych komorach wytworzone zostają ciśnienia 150kPa oraz 50kPa. Regulatory ciśnienia sterowane komputerowo utrzymują zadane ciśnienie przez czas niezbędny do zmierzenia ilości przepychanej cieczy z odpowiednia dokładnością.

Więcej

C012. Stanowisko do badania przyczepności Pull-off – zakres pomiarowy 0,4kN do 10kN (opcjonalnie zakres pomiarowy do 16kN), cyfrowy odczyt siły i prędkości

pull off

Tester Pull-Off przeznaczony jest do pomiaru siły przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych i terakoty, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym.

Może również służyć do kontroli wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie.

Umożliwia badanie:

 • Klejów do płytek wg PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999),
 • Klejów do systemów ociepleń (przyczepność do podłoża) metoda wg Aprobat Technicznych ITB,
 • Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500),
 • Gipsów wg PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360),
 • Posadzek oraz podkładów podłogowych wg PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).
Więcej

C025. Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw, TOP-100N

C025

Zastosowanie

Prasa TOP-100N jest urządzeniem przeznaczonym do oznaczania odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zgodnie z metodyką opisaną w normie PN‑EN 12002.

Opis urządzenia

Prasa wyposażona jest w zestaw przyrządów pomiarowych służących do wykonywania prób. Cyfrowe urządzenie pomiaru siły jest zintegrowane z układem sterowania silnikiem napędowym. Posiada tensometryczną głowicę pomiarową pozwalającą na pomiar siły z dokładnością nie mniejszą niż 2% bieżącego wskazania. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem głowicy pomiarowej oraz wbudowane algorytmy detekcji zniszczenia próbki.

Więcej

C030. Stanowisko do badania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu, TZB-130

C030

Prasa laboratoryjna TZB-130 jest urządzeniem przeznaczonym do badań wytrzymałościowych zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu itp. W połączeniu z odpowiednim oprzyrządowaniem pozwala na oznaczanie wytrzymałości na zginanie beleczki 40x40x160 oraz do oznaczania wytrzymałości na ściskanie próbki 40x40x40.

Prasa spełnia wymagania określone w normie EN 196-1:2005.

Stanowisko umożliwia badania według następujących norm:

PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999) ;

PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500);

PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360);

PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).

Więcej

C031. Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów budowlanych w testach wytrzymałościowych zgodnie z przedmiotowymi normami badawczymi.

Badane materiały, mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiary siły realizowane są przez głowice tensometryczne, podłączone za pośrednictwem przetworników bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są za pomocą detektorów DD1 w przypadku pomiaru paska tynku i za pomocą czujnika przemieszczeń w pozostałych badaniach, jeżeli jest to wymagane. Czujniki DD1 i czujniki przemieszczeń podłączone są bezpośrednio do komputera sterującego.

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest urządzeniem wolnostojącym, wymagającym warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

 

Więcej

C050. Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Parametry techniczne urządzenia:

 • Elektroniczny system sterowania
 • Komora i 4 półki z blachy nierdzewnej
 • Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo
 • Obieg powietrza w suszarce wymuszony
 • Suszarka wyposażona w autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
 • Regulacja i stabilizacja temperatury w zakresie od 30oC do 250oC
 • Cyfrowy pomiar temperatury
 • Kominki wentylacyjne
 • Wymiary gabarytowe aparatu (szer x wys x głęb) – 780mm x 670mm x 495mm
 • Wymiary komory roboczej (szer x wys x głęb) – 550mm x 480mm x 400mm
 • Pojemność – 115 dm3
 • Moc znamionowa – 2100 W ± 10%
 • Napięcie znamionowe / częstotliwość – 230V / 50Hz
 • Masa netto – 58 kg

Termin realizacji dostawy:

6 tygodni roboczych  po podpisaniu umowy liczonych od dnia wpłacenia zaliczki.

Więcej

C052. Stanowisko do badania mrozoodporności klejów do płytek, zapraw murarskich i tynkarskich oraz systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Zastosowanie:

Urządzenie umożliwia badania mrozoodporności wg procedur badawczych przywołanych w następujących dokumentach normatywnych:

 1. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
 3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 4. ZUAT–15/V.03 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału. termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.
 5. ETAG 004 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
 6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

Parametry techniczne urządzenia:

 • wymiary komory roboczej 700 mm x 600 mm x 700 mm,
 • komora badawcza wykonania ze stali nierdzewnej,
 • zakres temperatur roboczych od –20 oC do +20 oC, odchyłki temperatury 2.5 o

Wyposażenie:

 

 • układ sterujący z możliwością prowadzenia badań w trybie automatycznym wyposażony w sterownik programowalny z pamięcią umożliwiającą zadania dowolnej ilości cykli,
 • zbiornik wody termostatowanej o pojemności 200 l z ogranicznikiem temperatury,
 • ogranicznik temperatury komory badawczej,
 • układ grzewczo-chłodniczy komory badawczej z agregatem skraplającym chłodzonym powietrzem (bez konieczności doprowadzenia wody chłodzącej),
 • wymuszony obieg powietrza w komorze badawczej,
 • łatwo otwierania pokrywa umożliwiająca swobodny dostęp do komory badawczej,
 • stalowa rama nośna. Izolacja termiczna z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
 • siatka umieszczona wewnątrz komory służąca do umieszczania próbek badawczych.

Termin realizacji dostawy:

12 tygodni roboczych od dnia wpłacenia zaliczki.

 

Więcej

Adaptacja stanowiska do testów w badaniu reakcji na ogień do wymogów aktualnie obowiązujących norm (S030a)

Zmiany w prawie o wyrobach budowlanych obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, a tym samym w naszym kraju nakładają na Państwa obowiązek bezzwłocznego dostosowania się do poniższych nowelizacji:

 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2004 z dniem 31 marca 2011 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 11925-2:2010 (aktualnie dostępną w języku angielskim).
 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2013 z chwilą publikacji w dniu 16.01.2013 zastąpiła normę PN‑EN ISO‑11925-2:2010
 • Norma PN-EN 13238:2002 została zastąpiona normą PN-EN 13238:2011 „Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki.”
 • Norma PN-EN 13501-1:2004 została zastąpiona normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.”

W związku z powyższym niezbędne staje się dostosowanie posiadanego przez Państwa stanowiska do badania reakcji na ogień do wymagań powyższej normy, a także zmiany metodyki badawczej .

 

Proponujemy wykonanie usługi: 

 1. Adaptacji posiadanego przez Państwa stanowiska do wymagań nowej normy wraz z jej konserwacją.
 2. Opracowania i wystawienia nowego świadectwa producenta zgodności z obowiązującą normą.
 • Aktualizacji Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
 1. Przeprowadzenia szkolenia z metodyki przeprowadzania badań i klasyfikowania wyników.

Zakres prac obejmuje:

 1. Prace konserwacyjno-serwisowe
 2. Demontaż stanowiska
 3. Czyszczenie, smarowania prowadnic palnika
 4. Czyszczenie, smarowanie prowadnic uchwytów
 5. Ogólne czyszczenie i konserwacja komory
 6. Wymiana wentylatora
 7. Wymiana filtra gazu
 8. Kontrola działania reduktora
 9. Czyszczenie, konserwacja zaworu regulacyjnego
 10. Czyszczenie palnika

 

 1. Czynności adaptacyjne
 2. Wklejenie lustra do podglądu przebiegu badania
 3. Montaż nowego uchwytu do mocowania próbek do badania
 4. Montaż końcowy
 5. Regulacja i sprawdzenie poprawności działania

 

 1. Pozostałe
 2. Szkolenie z obsługi komory i wykonywania badań wg nowej normy
 3. Przekazanie nowej procedury pomiarowej
 4. Przekazanie nowej dokumentacji

 

Więcej

Aparat PERFOTEST

Zastosowanie.

Aparat PERFOTEST jest przyrządem odwzorowującym działanie obciążeń powodujących przebicie. Przeznaczony
jest do kontroli odporności na przebicie zewnętrznej warstwy w systemach ociepleniowych z wyprawą tynkarską.
Należy go stosować w sytuacji gdy całkowita grubość wszystkich warstw tynku jest mniejsza niż 6 mm.

Opis urządzenia.

Przyrząd wykonany jest w formie rury wewnątrz której znajduje się bijak napędzany sprężyną. Na końcu aparatu
umieszczony jest blok mocowania wgłębników oraz kołnierz z pierścieniem oporowym. Z drugiej strony znajduje się
uchwyt do naciągania sprężyny, która po naciągnięciu i zwolnieniu wyrzuca bijak w stronę bloku mocowania
wgłębników. W chwili zderzenia bijaka z blokiem następuje przekazanie energii wgłębnikowi i uderzenie w badany
materiał. Energia uderzenia odpowiada energii kuli o masie 0,5 kg spadającej z wysokości 0,765 m.

Więcej

Stanowisko do badania płyt warstwowych (P010); (P011)

Parametry i właściwości stanowiska:

 

 • Stanowisko umożliwia badanie próbek o grubości od 40mm do 300mm w badaniu na:
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładzin płyty warstwowej (metoda A.1 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu rdzenia (metoda A.2 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ścinanie rdzenia (metoda A.3 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
 • Stanowisko wyposażone jest we wszystkie niezbędne przystawki do realizacji w/w badań.
 • Zastosowana tzw. otwarta konstrukcja w przeciwieństwie do zamkniętej ramy pozwala na swobodny dostęp do urządzenia, bezproblemowe umieszczenie i usuwanie próbek, obserwację próbki w trakcie badania. Wszystkie te czynniki bezpośrednio przekładają się na komfort obsługi i łatwość jego użytkowania.
 • Stanowisko jest dostępne w dwóch wersjach różniących się zakresem pomiarowym:
 1. zakres pomiarowy od 500N do 5kN – (P010)
 2. zakres pomiarowy od 1kN do 10kN – (P011)
 • Stanowisko umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego pomiaru sterowanego przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego w polskiej wersji językowej.
 • Po zakończeniu badania program sam dokonuje niezbędnych wyliczeń i umożliwia wydruk raportu z badań.
 • Zintegrowany ze stanowiskiem komputer PC oraz specjalistyczne oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwala dodatkowo na obróbkę statystyczną uzyskiwanych wyników (np. porównywanie wyników danej partii wyrobów…).
 • Stanowisko posiada świadectwo wzorcowania pomiaru siły wydane przez akredytowane laboratorium, deklarację zgodności, deklarację zgodności z normą PN-EN 14509:2010, Dokumentację Techniczno Ruchową – wszystko w języku polskim.

Karta katalogowa

 

Więcej