Parametry i właściwości stanowiska:

 

 • Stanowisko umożliwia badanie próbek o grubości od 40mm do 300mm w badaniu na:
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładzin płyty warstwowej (metoda A.1 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu rdzenia (metoda A.2 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ścinanie rdzenia (metoda A.3 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
 • Stanowisko wyposażone jest we wszystkie niezbędne przystawki do realizacji w/w badań.
 • Zastosowana tzw. otwarta konstrukcja w przeciwieństwie do zamkniętej ramy pozwala na swobodny dostęp do urządzenia, bezproblemowe umieszczenie i usuwanie próbek, obserwację próbki w trakcie badania. Wszystkie te czynniki bezpośrednio przekładają się na komfort obsługi i łatwość jego użytkowania.
 • Stanowisko jest dostępne w dwóch wersjach różniących się zakresem pomiarowym:
 1. zakres pomiarowy od 500N do 5kN – (P010)
 2. zakres pomiarowy od 1kN do 10kN – (P011)
 • Stanowisko umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego pomiaru sterowanego przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego w polskiej wersji językowej.
 • Po zakończeniu badania program sam dokonuje niezbędnych wyliczeń i umożliwia wydruk raportu z badań.
 • Zintegrowany ze stanowiskiem komputer PC oraz specjalistyczne oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwala dodatkowo na obróbkę statystyczną uzyskiwanych wyników (np. porównywanie wyników danej partii wyrobów…).
 • Stanowisko posiada świadectwo wzorcowania pomiaru siły wydane przez akredytowane laboratorium, deklarację zgodności, deklarację zgodności z normą PN-EN 14509:2010, Dokumentację Techniczno Ruchową – wszystko w języku polskim.

Karta katalogowa

 

Więcej