• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 4

Adaptacja stanowiska do testów w badaniu reakcji na ogień do wymogów aktualnie obowiązujących norm (S030a)

Zmiany w prawie o wyrobach budowlanych obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, a tym samym w naszym kraju nakładają na Państwa obowiązek bezzwłocznego dostosowania się do poniższych nowelizacji:

 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2004 z dniem 31 marca 2011 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 11925-2:2010 (aktualnie dostępną w języku angielskim).
 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2013 z chwilą publikacji w dniu 16.01.2013 zastąpiła normę PN‑EN ISO‑11925-2:2010
 • Norma PN-EN 13238:2002 została zastąpiona normą PN-EN 13238:2011 „Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki.”
 • Norma PN-EN 13501-1:2004 została zastąpiona normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.”

W związku z powyższym niezbędne staje się dostosowanie posiadanego przez Państwa stanowiska do badania reakcji na ogień do wymagań powyższej normy, a także zmiany metodyki badawczej .

 

Proponujemy wykonanie usługi: 

 1. Adaptacji posiadanego przez Państwa stanowiska do wymagań nowej normy wraz z jej konserwacją.
 2. Opracowania i wystawienia nowego świadectwa producenta zgodności z obowiązującą normą.
 • Aktualizacji Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
 1. Przeprowadzenia szkolenia z metodyki przeprowadzania badań i klasyfikowania wyników.

Zakres prac obejmuje:

 1. Prace konserwacyjno-serwisowe
 2. Demontaż stanowiska
 3. Czyszczenie, smarowania prowadnic palnika
 4. Czyszczenie, smarowanie prowadnic uchwytów
 5. Ogólne czyszczenie i konserwacja komory
 6. Wymiana wentylatora
 7. Wymiana filtra gazu
 8. Kontrola działania reduktora
 9. Czyszczenie, konserwacja zaworu regulacyjnego
 10. Czyszczenie palnika

 

 1. Czynności adaptacyjne
 2. Wklejenie lustra do podglądu przebiegu badania
 3. Montaż nowego uchwytu do mocowania próbek do badania
 4. Montaż końcowy
 5. Regulacja i sprawdzenie poprawności działania

 

 1. Pozostałe
 2. Szkolenie z obsługi komory i wykonywania badań wg nowej normy
 3. Przekazanie nowej procedury pomiarowej
 4. Przekazanie nowej dokumentacji

 

Więcej

Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI według PN-EN 13823:2010

sbi

Zastosowanie

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI zgodnie z normą PN-EN 13823:2010.

Zakres dostawy:

 1. Pomieszczenie badawcze:
  • konstrukcja i wypełnienie ścian i sufitu,
  • konstrukcja i pokrycie dachu pomieszczenia,
  • drabina wejściowa na dach pomieszczenia badawczego z barierką zabezpieczającą,
  • ognioodporne drzwi wejściowe,
  • okna inspekcyjne,
  • oświetlenie wnętrza.
 2. Rama wózka z palnikiem pomocniczym z układem zasilania w gaz i palnikiem pilotowym
 3. Układ oddymiania:
  • Kolektor spalin.
  • Rura stalowa sztywna.
  • Rura stalowa elastyczna.
  • Wentylator oddymiający.
 4. Wózek pomiarowy:
  • Konstrukcja wózka.
  • Pokrycie ognioodporne.
  • Układ montażu próbki badawczej.
  • Palnik główny z układem zasilania wraz z palnikiem pilotowym.
 5. Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji
  • Komputer sterujący.
  • Oprogramowanie sterujące i rejestrujące.
  • Analizator O
  • Analizator CO
  • Układ przygotowania próbki gazu do analizatorów (kondycjoner).
  • Układ pomiaru i rejestracji warunków otoczenia.
  • Układ pomiaru i rejestracji temperatury w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji przepływu w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji osłabienia wiązki światła.
 6. Układ zasilania elektro-energetycznego.
 7. Szafa sterownicza.
 8. Układ sterowania i zasilania gazem palników pilotowych, palnika pomocniczego i palnika głównego.
 9. Stół operatora.
 10. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa w języku polskim.
 11. Świadectwa wzorcowania tych zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które tego wymagają.
 12. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia wymagań dotyczących parametrów stanowiska badawczego opisanego PN-EN 13823:2010.

Karta katalogowa

 

Więcej

Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej według normy PN-EN ISO 9239-1:2010 – FRP

Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej według normy

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do oceny zachowania, w czasie spalania i rozprzestrzeniania się płomienia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, poziomo usytuowanych posadzek poddanych działaniu gradientu promieniowania strumienia cieplnego w komorze badawczej, przy zapłonie od płomieni palnika pilotowego.

Metodę tę stosuje się do wszystkich typów posadzek, np.: dywanu tekstylnego, korka, drewna, gumy oraz tworzywa sztucznego, jak również posadzek wylewanych. Badanie potocznie nazywane jest FRP i taki skrót jest używany na potrzeby niniejszej dokumentacji. Ilekroć mówione jest o normie bez podania jej numeru, chodzi o normę PN‑EN ISO 9239-1:2010.

Karta katalogowa

 

Więcej

S060. Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

S030

 • Możliwości pomiarowe:
  1. badanie reakcji na ogień wyrobów zgodne z metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2013,
 • Regulacja przepływu powietrza w komorze przez umieszczenie wentylatora z regulowaną prędkością obrotową.
 • Regulacja wielkości płomienia przez zastosowanie precyzyjnego zaworu igłowego ustalającego stały wydatek gazu.
 • Regulacja wielkości płomienia w pozycji pionowej, a następnie płynne przestawienie kąta nachylenia palnika do pozycji, w której jest przeprowadzane badanie.
 • Możliwość przeprowadzania badania przy zamkniętej komorze badawczej.
 • Sprawdzanie wielkości płomienia za pomocą metalowego wzorca.
 • Sprawdzanie prawidłowości położenia próbki względem płomienia za pomocą ogranicznika palnika.
 • Swobodny ruch palnika od i do próbki.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się badanej próbki w trakcie oddziaływania płomienia przez zastosowanie bezpiecznej szyby oraz lustra.
 • Możliwość oceny powstawania płonących odpadów z próbki przez obserwację umieszczonej w podstawce bibuły.
 • Wymiary: 900mm x 550mm x 900mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 • Waga: ok. 80 kg.
Więcej