• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 20

Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw, TOP-100N

Zastosowanie

Prasa TOP-100N jest urządzeniem przeznaczonym do oznaczania odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zgodnie z metodyką opisaną w normie PN‑EN 12002.

Opis urządzenia

Prasa wyposażona jest w zestaw przyrządów pomiarowych służących do wykonywania prób. Cyfrowe urządzenie pomiaru siły jest zintegrowane z układem sterowania silnikiem napędowym. Posiada tensometryczną głowicę pomiarową pozwalającą na pomiar siły z dokładnością nie mniejszą niż 2% bieżącego wskazania. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem głowicy pomiarowej oraz wbudowane algorytmy detekcji zniszczenia próbki.

Więcej
Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI

Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI

Zastosowanie

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI zgodnie z normą PN-EN 13823:2010.

Zakres dostawy:

 1. Pomieszczenie badawcze:
  • konstrukcja i wypełnienie ścian i sufitu,
  • konstrukcja i pokrycie dachu pomieszczenia,
  • drabina wejściowa na dach pomieszczenia badawczego z barierką zabezpieczającą,
  • ognioodporne drzwi wejściowe,
  • okna inspekcyjne,
  • oświetlenie wnętrza.
 2. Rama wózka z palnikiem pomocniczym z układem zasilania w gaz i palnikiem pilotowym
 3. Układ oddymiania:
  • Kolektor spalin.
  • Rura stalowa sztywna.
  • Rura stalowa elastyczna.
  • Wentylator oddymiający.
 4. Wózek pomiarowy:
  • Konstrukcja wózka.
  • Pokrycie ognioodporne.
  • Układ montażu próbki badawczej.
  • Palnik główny z układem zasilania wraz z palnikiem pilotowym.
 5. Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji
  • Komputer sterujący.
  • Oprogramowanie sterujące i rejestrujące.
  • Analizator O
  • Analizator CO
  • Układ przygotowania próbki gazu do analizatorów (kondycjoner).
  • Układ pomiaru i rejestracji warunków otoczenia.
  • Układ pomiaru i rejestracji temperatury w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji przepływu w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji osłabienia wiązki światła.
 6. Układ zasilania elektro-energetycznego.
 7. Szafa sterownicza.
 8. Układ sterowania i zasilania gazem palników pilotowych, palnika pomocniczego i palnika głównego.
 9. Stół operatora.
 10. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa w języku polskim.
 11. Świadectwa wzorcowania tych zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które tego wymagają.
 12. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia wymagań dotyczących parametrów stanowiska badawczego opisanego PN-EN 13823:2010.
Więcej

Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do oceny zachowania, w czasie spalania i rozprzestrzeniania się płomienia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, poziomo usytuowanych posadzek poddanych działaniu gradientu promieniowania strumienia cieplnego w komorze badawczej, przy zapłonie od płomieni palnika pilotowego.

Metodę tę stosuje się do wszystkich typów posadzek, np.: dywanu tekstylnego, korka, drewna, gumy oraz tworzywa sztucznego, jak również posadzek wylewanych. Badanie potocznie nazywane jest FRP i taki skrót jest używany na potrzeby niniejszej dokumentacji. Ilekroć mówione jest o normie bez podania jej numeru, chodzi o normę PN‑EN ISO 9239-1:2010.

Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 2kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna może być wykonana w wersji wolnostojącej lub do postawienia na stole. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 10kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest wykonana w wersji wolnostojącej. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej

Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów budowlanych w testach wytrzymałościowych zgodnie z przedmiotowymi normami badawczymi.

Badane materiały, mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiary siły realizowane są przez głowice tensometryczne, podłączone za pośrednictwem przetworników bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są za pomocą detektorów DD1 w przypadku pomiaru paska tynku i za pomocą czujnika przemieszczeń w pozostałych badaniach, jeżeli jest to wymagane. Czujniki DD1 i czujniki przemieszczeń podłączone są bezpośrednio do komputera sterującego.

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest urządzeniem wolnostojącym, wymagającym warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

 

Więcej

Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych, LM-6 Lambdomierz

Aparat działa w oparciu o metodę wtórną (względną) pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, w której mierzony jest stosunek oporu cieplnego próbek badanych do oporu cieplnego próbek wzorcowych.

Pomiaru dokonuje się w stanie ustalonym, co oznacza:

 • stałą temperaturę średnią próbki,
 • stałą różnicę temperatur na powierzchniach próbki,
 • stały i jednorodny strumień ciepła przecinający obszar pomiarowy próbki.

Badanie jest całkowicie zautomatyzowane, realizuje je oprogramowanie zainstalowane na dedykowanym komputerze podłączonym do komory badawczej. Obsługa aparatu od strony użytkownika sprowadza się do włożenia próbki badanej do komory badawczej, wpisania z klawiatury jej wymiarów oraz uruchomienia procesu badania. Po zakończonym badaniu program pozwala wydrukować raport z badania.

Oprogramowanie jest kompatybilne z innymi systemami dostarczanymi przez Lab‑Trade. W szczególności możliwy jest transfer danych do programu „Korelacje” (S012) przeznaczonego do badania zależności pomiędzy warunkami produkcji a uzyskiwanymi parametrami wyrobów.

Więcej

Stanowisko do badania mrozoodporności klejów do płytek, zapraw murarskich i tynkarskich oraz systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Zastosowanie:

Urządzenie umożliwia badania mrozoodporności wg procedur badawczych przywołanych w następujących dokumentach normatywnych:

 1. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
 3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 4. ZUAT–15/V.03 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału. termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.
 5. ETAG 004 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
 6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

Parametry techniczne urządzenia:

 • wymiary komory roboczej 700 mm x 600 mm x 700 mm,
 • komora badawcza wykonania ze stali nierdzewnej,
 • zakres temperatur roboczych od –20 oC do +20 oC, odchyłki temperatury 2.5 o

Wyposażenie:

 • układ sterujący z możliwością prowadzenia badań w trybie automatycznym wyposażony w sterownik programowalny z pamięcią umożliwiającą zadania dowolnej ilości cykli,
 • zbiornik wody termostatowanej o pojemności 200 l z ogranicznikiem temperatury,
 • ogranicznik temperatury komory badawczej,
 • układ grzewczo-chłodniczy komory badawczej z agregatem skraplającym chłodzonym powietrzem (bez konieczności doprowadzenia wody chłodzącej),
 • wymuszony obieg powietrza w komorze badawczej,
 • łatwo otwierania pokrywa umożliwiająca swobodny dostęp do komory badawczej,
 • stalowa rama nośna. Izolacja termiczna z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
 • siatka umieszczona wewnątrz komory służąca do umieszczania próbek badawczych.

Termin realizacji dostawy:

12 tygodni roboczych od dnia wpłacenia zaliczki.

Więcej

Stanowisko do badania sztywności dynamicznej wyrobów do izolacji cieplnej

Parametry i właściwości stanowiska:

 • Możliwości pomiarowe:

Badanie próbek o wymiarach 200x200mm i grubości 10 – 80mm zgodnie z normą PN‑ISO 9052‑1; typ aparatu 1: wzbudzenie płyty obciążającej, pomiar drgań płyty obciążającej.

 • Wzbudzenie drgań siłą zmienną sinusoidalnie o amplitudzie: 0,1-0,8N
 • Pomiar częstotliwości rezonansowej w zakresie: 5-100Hz
 • Pomiar sztywności dynamicznej w zakresie: 0,8MN/m3 – 75MN/m3
 • Pełna zautomatyzowana obsługa badania. (Udział użytkownika ograniczony do włożenia próbki i naciśnięcia klawisza “Uruchom pomiar”).
 • Obsługa serii badań – tworzenie raportów dla serii próbek z obsługa statystyczną (wyliczanie średnich i odchyleń standardowych).
 • Zaawansowany System archiwizacji danych i ich udostępniania.
 • Możliwość pracy w trybie ekstrapolacji siły wzbudzenia. (Zgodnie z normą wykonywane są trzy kolejne pomiary dla różnych sił wzbudzenia a następnie wykonywana jest ekstrapolacja do siły równej).
Więcej

Stanowisko do określania nasiąkliwości wodą przy zanurzeniu

Zakres dostawy:

 • dwa naczynia na wodę wykonane ze stali kwasowej
 • układ stabilizujący poziom wody
 • układ stabilizujący położenie próbki
 • przyłącze do wody wodociągowej
 • przyłącze spustowe wody do instalacji kanalizacyjnej
 • komplet stojaków do odsączania próbki
 • taca zabezpieczająca podłoże przed ewentualnym zalaniem
 • waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g
 • procedury badawcze
 • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w jęz. polskim
 • transport, instalacja, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi

 

Więcej