• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 5

Stanowisko do badania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, płyt brukowych oraz krawężników.

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wg nowych norm:

 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz siła niszcząca kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005 (każda produkowana odmiana kostki brukowej co najmniej jedno badanie na dzień produkcji (PN-EN 1338 Tab. A4.1 pkt.
 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004 (każda produkowana odmiana krawężników co najmniej jedno badanie na 4 dni produkcji   (EN 1340 Tab. A4.1 pkt.
 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz obciążenie niszczące płyt brukowych wg PN-EN 1339:2005 (płyty o długości 300-600 każda produkowana odmiana płyt co najmniej jedno badanie na 2 dni produkcji  (EN 1339 Tab. A4.1 pkt. 5).

Zakres dostawy : 

 • prasa badawcza,
 • przystawka do badania na rozciąganie przy zginaniu płyt brukowych oraz płyt lastrykowych,
 • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej według PN‑EN 1338:2005,
 • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004,
 • instrukcja określania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, krawężników, płyt brukowych oraz płyt lastrykowych zgodną z wymaganiami nowych norm,
 • świadectwo wzorcowania urządzenia,
 • dostawa urządzenia w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej

Stanowisko do badania nasiąkliwości (wanna, suszarka, waga)

Zgodność z normami:

Badanie w zakresie nasiąkliwości zgodne z:

 • PN-EN 1338:2005
 • PN-EN 1339:2005
 • PN-EN 1340:2004 musi być wykonywane dla rodziny powierzchni co najmniej raz na 5 dni produkcji – (częstotliwość badań z zastosowaniem normalnego trybu kontroli).

Zakres dostawy:

 • komora do badań cieplnych,
 • waga laboratoryjna,
 • instrukcję określania nasiąkliwości,
 • dostawę stanowiska w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej
Stanowisko do badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających

Stanowisko do badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających

Zgodność z normami:

Stanowisko umożliwia badanie w zakresie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z normami:

 • PN‑EN 1338:2005,
 • PN-EN 1339:2005,
 • PN-EN 1340:2004

 Zakres dostawy:

 1. stanowisko badawcze,
 2. sześciokanałowy rejestrator temperatury służący do rejestracji rzeczywistej temperatury na powierzchni sześciu próbek badawczych,
 3. instrukcję określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
 4. świadectwo sprawdzenia układu pomiarowego temperatury
 5. dostawę urządzenia w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej

Stanowisko do badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających z możliwością badania betonu (zalewana wodą)

 Zgodność z normami:

Stanowisko umożliwia badanie w zakresie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z normami:

 • PN‑EN 1338:2005,
 • PN-EN 1339:2005,
 • PN-EN 1340:2004
 • PN-88-B-06-250

Zakres dostawy:

 1. stanowisko badawcze,
 2. sześciokanałowy rejestrator temperatury służący do rejestracji rzeczywistej temperatury na powierzchni sześciu próbek badawczych,
 3. komora badawcza wykonana ze stali nierdzewnej,
 4. układ sterujący wyposażony w sterownik programowalny z pamięcią umożliwiającą zadanie dowolnej ilości cykli z możliwością prowadzenia badań w trybie automatycznym:
  1. zgodnym z charakterystyką opisaną w normach PN-EN 1338:2005, PN-EN 1339:2005 oraz PN‑EN 1340:2004
  2. zgodnym z metodą opisaną w normie PN‑88‑B‑06‑250. Cykl zalewania próbek wodą, przygotowanie i termostatowanie wody, odbywają się w trybie automatycznym,
 5. układ grzewczo–chłodniczy komory badawczej z agregatem skraplającym chłodzonym powietrzem (bez konieczności doprowadzenia wody chłodzącej),
 6. moduł hydrauliczny z pompa, filtrami, zaworami elektromagnetycznymi, grzałkami,
 7. moduł przetworników i czujników Pt 100,
 8. zespól automatyki,
 9. stalowa rama nośna,
 10. izolacja termiczna z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
 11. Dokumentacja Techniczno Ruchowa,
 12. instrukcja określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
 13. świadectwo sprawdzenia układu pomiarowego temperatury ,
 14. dostawę urządzenia w dowolne miejsce w kraju, montaż, regulacja i uruchomienie stanowiska oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej

Stanowisko do badania ścieralności metodą szerokiej tarczy ściernej

Normy, zgodnie z którymi można przeprowadzać badania:

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN 1344:2004 Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

Więcej