• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 8
STANOWISKO DO BADANIA PRZYCZEPNOŚCI PULL-OFF – ZAKRES POMIAROWY 0,4KN DO 10KN (OPCJONALNIE ZAKRES POMIAROWY DO 16KN), CYFROWY ODCZYT SIŁY I PRĘDKOŚCI

STANOWISKO DO BADANIA PRZYCZEPNOŚCI PULL-OFF – ZAKRES POMIAROWY 0,4KN DO 10KN (OPCJONALNIE ZAKRES POMIAROWY DO 16KN), CYFROWY ODCZYT SIŁY I PRĘDKOŚCI

Tester Pull-Off przeznaczony jest do pomiaru siły przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych i terakoty, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym.

Może również służyć do kontroli wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie.

Umożliwia badanie:

 • Klejów do płytek wg PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999),
 • Klejów do systemów ociepleń (przyczepność do podłoża) metoda wg Aprobat Technicznych ITB,
 • Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500),
 • Gipsów wg PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360),
 • Posadzek oraz podkładów podłogowych wg PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).
Więcej

Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw, TOP-100N

Zastosowanie

Prasa TOP-100N jest urządzeniem przeznaczonym do oznaczania odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zgodnie z metodyką opisaną w normie PN‑EN 12002.

Opis urządzenia

Prasa wyposażona jest w zestaw przyrządów pomiarowych służących do wykonywania prób. Cyfrowe urządzenie pomiaru siły jest zintegrowane z układem sterowania silnikiem napędowym. Posiada tensometryczną głowicę pomiarową pozwalającą na pomiar siły z dokładnością nie mniejszą niż 2% bieżącego wskazania. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem głowicy pomiarowej oraz wbudowane algorytmy detekcji zniszczenia próbki.

Więcej

Stanowisko do badania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu, TZB-130

Prasa laboratoryjna TZB-130 jest urządzeniem przeznaczonym do badań wytrzymałościowych zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu itp. W połączeniu z odpowiednim oprzyrządowaniem pozwala na oznaczanie wytrzymałości na zginanie beleczki 40x40x160 oraz do oznaczania wytrzymałości na ściskanie próbki 40x40x40.

Prasa spełnia wymagania określone w normie EN 196-1:2005.

Stanowisko umożliwia badania według następujących norm:

PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999) ;

PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500);

PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360);

PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).

Więcej

Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów budowlanych w testach wytrzymałościowych zgodnie z przedmiotowymi normami badawczymi.

Badane materiały, mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiary siły realizowane są przez głowice tensometryczne, podłączone za pośrednictwem przetworników bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są za pomocą detektorów DD1 w przypadku pomiaru paska tynku i za pomocą czujnika przemieszczeń w pozostałych badaniach, jeżeli jest to wymagane. Czujniki DD1 i czujniki przemieszczeń podłączone są bezpośrednio do komputera sterującego.

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest urządzeniem wolnostojącym, wymagającym warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

 

Więcej

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Parametry techniczne urządzenia:

 • Elektroniczny system sterowania
 • Komora i 4 półki z blachy nierdzewnej
 • Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo
 • Obieg powietrza w suszarce wymuszony
 • Suszarka wyposażona w autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
 • Regulacja i stabilizacja temperatury w zakresie od 30oC do 250oC
 • Cyfrowy pomiar temperatury
 • Kominki wentylacyjne
 • Wymiary gabarytowe aparatu (szer x wys x głęb) – 780mm x 670mm x 495mm
 • Wymiary komory roboczej (szer x wys x głęb) – 550mm x 480mm x 400mm
 • Pojemność – 115 dm3
 • Moc znamionowa – 2100 W ± 10%
 • Napięcie znamionowe / częstotliwość – 230V / 50Hz
 • Masa netto – 58 kg

Termin realizacji dostawy:

6 tygodni roboczych  po podpisaniu umowy liczonych od dnia wpłacenia zaliczki.

Więcej

Stanowisko do badania mrozoodporności klejów do płytek, zapraw murarskich i tynkarskich oraz systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Zastosowanie:

Urządzenie umożliwia badania mrozoodporności wg procedur badawczych przywołanych w następujących dokumentach normatywnych:

 1. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
 3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 4. ZUAT–15/V.03 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału. termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.
 5. ETAG 004 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
 6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

Parametry techniczne urządzenia:

 • wymiary komory roboczej 700 mm x 600 mm x 700 mm,
 • komora badawcza wykonania ze stali nierdzewnej,
 • zakres temperatur roboczych od –20 oC do +20 oC, odchyłki temperatury 2.5 o

Wyposażenie:

 • układ sterujący z możliwością prowadzenia badań w trybie automatycznym wyposażony w sterownik programowalny z pamięcią umożliwiającą zadania dowolnej ilości cykli,
 • zbiornik wody termostatowanej o pojemności 200 l z ogranicznikiem temperatury,
 • ogranicznik temperatury komory badawczej,
 • układ grzewczo-chłodniczy komory badawczej z agregatem skraplającym chłodzonym powietrzem (bez konieczności doprowadzenia wody chłodzącej),
 • wymuszony obieg powietrza w komorze badawczej,
 • łatwo otwierania pokrywa umożliwiająca swobodny dostęp do komory badawczej,
 • stalowa rama nośna. Izolacja termiczna z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
 • siatka umieszczona wewnątrz komory służąca do umieszczania próbek badawczych.

Termin realizacji dostawy:

12 tygodni roboczych od dnia wpłacenia zaliczki.

Więcej

Aparat PERFOTEST

Zastosowanie.

Aparat PERFOTEST jest przyrządem odwzorowującym działanie obciążeń powodujących przebicie. Przeznaczony
jest do kontroli odporności na przebicie zewnętrznej warstwy w systemach ociepleniowych z wyprawą tynkarską.
Należy go stosować w sytuacji gdy całkowita grubość wszystkich warstw tynku jest mniejsza niż 6 mm.

Opis urządzenia.

Przyrząd wykonany jest w formie rury wewnątrz której znajduje się bijak napędzany sprężyną. Na końcu aparatu
umieszczony jest blok mocowania wgłębników oraz kołnierz z pierścieniem oporowym. Z drugiej strony znajduje się
uchwyt do naciągania sprężyny, która po naciągnięciu i zwolnieniu wyrzuca bijak w stronę bloku mocowania
wgłębników. W chwili zderzenia bijaka z blokiem następuje przekazanie energii wgłębnikowi i uderzenie w badany
materiał. Energia uderzenia odpowiada energii kuli o masie 0,5 kg spadającej z wysokości 0,765 m.

Więcej

Regał z regulowaną wysokością półki, do wywierania ciśnienia hydrostatycznego na stanowisku badawczym

Opis konstrukcji regału:

 • Powierzchnia blatu stałego: 1200mm x 700mm.
 • Powierzchnia blatu ruchomego: 900mm x 250mm.
 • Wysokość blatu stałego od podłogi 500mm.
 • Wysokość blatu ruchomego regulowana płynnie od 100mm do 2200mm w odniesieniu do powierzchni blatu stałego, (czyli max. 2,7m od podłogi).
 • Pomiar wysokości miarą zwijaną, wzorcowaną, stale umocowaną do konstrukcji.
 • Blaty wykonane z sklejki wodoodpornej, pokryte blachą ze stali nierdzewnej.
 • Nośność blatu ruchomego ok. 30kg.
 • Konstrukcja kotwiona do ściany pomieszczenia.
 • Mechanizm podnoszący z napędem elektrycznym, przesuw półki ruchomej oparty na prowadnicach liniowych. Napęd realizowany za pomocą paska zębatego, przekładni i silnika elektrycznego.
 • Płynna regulacja prędkości przemieszczania półki poprzez zastosowanie falownika.
 • Układ utrzymania póki na danej wysokości poprzez zastosowanie samohamownej przekładni ślimakowej.
 • Zabezpieczenie skrajnych pozycji przesuwu półki.
 • Mechaniczne blokady bezpieczeństwa przesuwu półki, zamykane przez operatora.
Więcej