• Warszawa, al. Szucha 8
  • +48 509 906767
Wpisów: 2

Stanowisko do badania sztywności dynamicznej wyrobów do izolacji cieplnej

Parametry i właściwości stanowiska:

  • Możliwości pomiarowe:

Badanie próbek o wymiarach 200x200mm i grubości 10 – 80mm zgodnie z normą PN‑ISO 9052‑1; typ aparatu 1: wzbudzenie płyty obciążającej, pomiar drgań płyty obciążającej.

  • Wzbudzenie drgań siłą zmienną sinusoidalnie o amplitudzie: 0,1-0,8N
  • Pomiar częstotliwości rezonansowej w zakresie: 5-100Hz
  • Pomiar sztywności dynamicznej w zakresie: 0,8MN/m3 – 75MN/m3
  • Pełna zautomatyzowana obsługa badania. (Udział użytkownika ograniczony do włożenia próbki i naciśnięcia klawisza “Uruchom pomiar”).
  • Obsługa serii badań – tworzenie raportów dla serii próbek z obsługa statystyczną (wyliczanie średnich i odchyleń standardowych).
  • Zaawansowany System archiwizacji danych i ich udostępniania.
  • Możliwość pracy w trybie ekstrapolacji siły wzbudzenia. (Zgodnie z normą wykonywane są trzy kolejne pomiary dla różnych sił wzbudzenia a następnie wykonywana jest ekstrapolacja do siły równej).
Więcej

Stanowisko do badania ścieralności metodą szerokiej tarczy ściernej

Normy, zgodnie z którymi można przeprowadzać badania:

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN 1344:2004 Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

Więcej