• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 3

Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do oceny zachowania, w czasie spalania i rozprzestrzeniania się płomienia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, poziomo usytuowanych posadzek poddanych działaniu gradientu promieniowania strumienia cieplnego w komorze badawczej, przy zapłonie od płomieni palnika pilotowego.

Metodę tę stosuje się do wszystkich typów posadzek, np.: dywanu tekstylnego, korka, drewna, gumy oraz tworzywa sztucznego, jak również posadzek wylewanych. Badanie potocznie nazywane jest FRP i taki skrót jest używany na potrzeby niniejszej dokumentacji. Ilekroć mówione jest o normie bez podania jej numeru, chodzi o normę PN‑EN ISO 9239-1:2010.

Więcej

Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

 • Możliwości pomiarowe:
  1. badanie reakcji na ogień wyrobów zgodne z metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2013,
 • Regulacja przepływu powietrza w komorze przez umieszczenie wentylatora z regulowaną prędkością obrotową.
 • Regulacja wielkości płomienia przez zastosowanie precyzyjnego zaworu igłowego ustalającego stały wydatek gazu.
 • Regulacja wielkości płomienia w pozycji pionowej, a następnie płynne przestawienie kąta nachylenia palnika do pozycji, w której jest przeprowadzane badanie.
 • Możliwość przeprowadzania badania przy zamkniętej komorze badawczej.
 • Sprawdzanie wielkości płomienia za pomocą metalowego wzorca.
 • Sprawdzanie prawidłowości położenia próbki względem płomienia za pomocą ogranicznika palnika.
 • Swobodny ruch palnika od i do próbki.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się badanej próbki w trakcie oddziaływania płomienia przez zastosowanie bezpiecznej szyby oraz lustra.
 • Możliwość oceny powstawania płonących odpadów z próbki przez obserwację umieszczonej w podstawce bibuły.
 • Wymiary: 900mm x 550mm x 900mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 • Waga: ok. 80 kg.
Więcej
Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI

Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI

Zastosowanie

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI zgodnie z normą PN-EN 13823:2010.

Zakres dostawy:

 1. Pomieszczenie badawcze:
  • konstrukcja i wypełnienie ścian i sufitu,
  • konstrukcja i pokrycie dachu pomieszczenia,
  • drabina wejściowa na dach pomieszczenia badawczego z barierką zabezpieczającą,
  • ognioodporne drzwi wejściowe,
  • okna inspekcyjne,
  • oświetlenie wnętrza.
 2. Rama wózka z palnikiem pomocniczym z układem zasilania w gaz i palnikiem pilotowym
 3. Układ oddymiania:
  • Kolektor spalin.
  • Rura stalowa sztywna.
  • Rura stalowa elastyczna.
  • Wentylator oddymiający.
 4. Wózek pomiarowy:
  • Konstrukcja wózka.
  • Pokrycie ognioodporne.
  • Układ montażu próbki badawczej.
  • Palnik główny z układem zasilania wraz z palnikiem pilotowym.
 5. Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji
  • Komputer sterujący.
  • Oprogramowanie sterujące i rejestrujące.
  • Analizator O
  • Analizator CO
  • Układ przygotowania próbki gazu do analizatorów (kondycjoner).
  • Układ pomiaru i rejestracji warunków otoczenia.
  • Układ pomiaru i rejestracji temperatury w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji przepływu w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji osłabienia wiązki światła.
 6. Układ zasilania elektro-energetycznego.
 7. Szafa sterownicza.
 8. Układ sterowania i zasilania gazem palników pilotowych, palnika pomocniczego i palnika głównego.
 9. Stół operatora.
 10. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa w języku polskim.
 11. Świadectwa wzorcowania tych zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które tego wymagają.
 12. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia wymagań dotyczących parametrów stanowiska badawczego opisanego PN-EN 13823:2010.
Więcej