• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 24

Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do oceny zachowania, w czasie spalania i rozprzestrzeniania się płomienia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, poziomo usytuowanych posadzek poddanych działaniu gradientu promieniowania strumienia cieplnego w komorze badawczej, przy zapłonie od płomieni palnika pilotowego.

Metodę tę stosuje się do wszystkich typów posadzek, np.: dywanu tekstylnego, korka, drewna, gumy oraz tworzywa sztucznego, jak również posadzek wylewanych. Badanie potocznie nazywane jest FRP i taki skrót jest używany na potrzeby niniejszej dokumentacji. Ilekroć mówione jest o normie bez podania jej numeru, chodzi o normę PN‑EN ISO 9239-1:2010.

Więcej

Aparat PERFOTEST

Zastosowanie.

Aparat PERFOTEST jest przyrządem odwzorowującym działanie obciążeń powodujących przebicie. Przeznaczony
jest do kontroli odporności na przebicie zewnętrznej warstwy w systemach ociepleniowych z wyprawą tynkarską.
Należy go stosować w sytuacji gdy całkowita grubość wszystkich warstw tynku jest mniejsza niż 6 mm.

Opis urządzenia.

Przyrząd wykonany jest w formie rury wewnątrz której znajduje się bijak napędzany sprężyną. Na końcu aparatu
umieszczony jest blok mocowania wgłębników oraz kołnierz z pierścieniem oporowym. Z drugiej strony znajduje się
uchwyt do naciągania sprężyny, która po naciągnięciu i zwolnieniu wyrzuca bijak w stronę bloku mocowania
wgłębników. W chwili zderzenia bijaka z blokiem następuje przekazanie energii wgłębnikowi i uderzenie w badany
materiał. Energia uderzenia odpowiada energii kuli o masie 0,5 kg spadającej z wysokości 0,765 m.

Więcej

Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

 • Możliwości pomiarowe:
  1. badanie reakcji na ogień wyrobów zgodne z metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2013,
 • Regulacja przepływu powietrza w komorze przez umieszczenie wentylatora z regulowaną prędkością obrotową.
 • Regulacja wielkości płomienia przez zastosowanie precyzyjnego zaworu igłowego ustalającego stały wydatek gazu.
 • Regulacja wielkości płomienia w pozycji pionowej, a następnie płynne przestawienie kąta nachylenia palnika do pozycji, w której jest przeprowadzane badanie.
 • Możliwość przeprowadzania badania przy zamkniętej komorze badawczej.
 • Sprawdzanie wielkości płomienia za pomocą metalowego wzorca.
 • Sprawdzanie prawidłowości położenia próbki względem płomienia za pomocą ogranicznika palnika.
 • Swobodny ruch palnika od i do próbki.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się badanej próbki w trakcie oddziaływania płomienia przez zastosowanie bezpiecznej szyby oraz lustra.
 • Możliwość oceny powstawania płonących odpadów z próbki przez obserwację umieszczonej w podstawce bibuły.
 • Wymiary: 900mm x 550mm x 900mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 • Waga: ok. 80 kg.
Więcej

Stanowisko do badania płyt warstwowych

Parametry i właściwości stanowiska:

 • Stanowisko umożliwia badanie próbek o grubości od 40mm do 300mm w badaniu na:
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładzin płyty warstwowej (metoda A.1 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu rdzenia (metoda A.2 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ścinanie rdzenia (metoda A.3 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
 • Stanowisko wyposażone jest we wszystkie niezbędne przystawki do realizacji w/w badań.
 • Zastosowana tzw. otwarta konstrukcja w przeciwieństwie do zamkniętej ramy pozwala na swobodny dostęp do urządzenia, bezproblemowe umieszczenie i usuwanie próbek, obserwację próbki w trakcie badania. Wszystkie te czynniki bezpośrednio przekładają się na komfort obsługi i łatwość jego użytkowania.
 • Stanowisko jest dostępne w dwóch wersjach różniących się zakresem pomiarowym:
 1. zakres pomiarowy od 500N do 5kN – (P010)
 2. zakres pomiarowy od 1kN do 10kN – (P011)
 • Stanowisko umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego pomiaru sterowanego przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego w polskiej wersji językowej.
 • Po zakończeniu badania program sam dokonuje niezbędnych wyliczeń i umożliwia wydruk raportu z badań.
 • Zintegrowany ze stanowiskiem komputer PC oraz specjalistyczne oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwala dodatkowo na obróbkę statystyczną uzyskiwanych wyników (np. porównywanie wyników danej partii wyrobów…).
 • Stanowisko posiada świadectwo wzorcowania pomiaru siły wydane przez akredytowane laboratorium, deklarację zgodności, deklarację zgodności z normą PN-EN 14509:2010, Dokumentację Techniczno Ruchową – wszystko w języku polskim.
Więcej

Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych, LM-6 Lambdomierz

Aparat działa w oparciu o metodę wtórną (względną) pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, w której mierzony jest stosunek oporu cieplnego próbek badanych do oporu cieplnego próbek wzorcowych.

Pomiaru dokonuje się w stanie ustalonym, co oznacza:

 • stałą temperaturę średnią próbki,
 • stałą różnicę temperatur na powierzchniach próbki,
 • stały i jednorodny strumień ciepła przecinający obszar pomiarowy próbki.

Badanie jest całkowicie zautomatyzowane, realizuje je oprogramowanie zainstalowane na dedykowanym komputerze podłączonym do komory badawczej. Obsługa aparatu od strony użytkownika sprowadza się do włożenia próbki badanej do komory badawczej, wpisania z klawiatury jej wymiarów oraz uruchomienia procesu badania. Po zakończonym badaniu program pozwala wydrukować raport z badania.

Oprogramowanie jest kompatybilne z innymi systemami dostarczanymi przez Lab‑Trade. W szczególności możliwy jest transfer danych do programu „Korelacje” (S012) przeznaczonego do badania zależności pomiędzy warunkami produkcji a uzyskiwanymi parametrami wyrobów.

Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 2kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna może być wykonana w wersji wolnostojącej lub do postawienia na stole. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej

Stanowisko do testów płaskości, grubości i prostokątności płyt styropianowych 1000mm x 500mm

 • Maksymalne wymiary badanych płyt styropianowych to 1000mm x 500mm x 200mm.*
 • Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badania:
  1. prostokątności długości oraz szerokości krawędzi. Badanie wg PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. Dokładność pomiaru wg klasy II,
  2. płaskości płyt. Badanie wg PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości,
  3. grubości płyt styropianowych. Badanie wg PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości. Dokładność pomiaru 0,05mm.
 • Wyjątkowo prosta i nieskomplikowana obsługa urządzenia.
 • Wymiary: wys. – 1500mm x gł. – 950mm x dł. – 1650mm.
 • Waga: ok. 350 kg.

*) opcjonalnie można zamówić stanowisko z możliwością pomiaru płyt o maksymalnych wymiarach 1000mm x 1200mm. (S071)

Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 10kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest wykonana w wersji wolnostojącej. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej

Aparat PGS-1 do pomiaru przepuszczalności geosyntetyków

Aparat PGS-1 przeznaczony jest do oznaczania przepływu (ilości cieczy na jednostkę powierzchni na jednostkę  czasu) folii geosyntetycznych. Pomiar prowadzony jest zgodnie z normą: EN 14150. (Typ B aparatu zgodnie z w/w normą).

Zasada działania:

Aparat mierzy objętość cieczy przepchanej przez barierę geosyntetyczną. Po dwóch stronach bariery w szczelnie zamkniętych komorach wytworzone zostają ciśnienia 150kPa oraz 50kPa. Regulatory ciśnienia sterowane komputerowo utrzymują zadane ciśnienie przez czas niezbędny do zmierzenia ilości przepychanej cieczy z odpowiednia dokładnością.

Więcej

Stanowisko do badania nasiąkliwości (wanna, suszarka, waga)

Zgodność z normami:

Badanie w zakresie nasiąkliwości zgodne z:

 • PN-EN 1338:2005
 • PN-EN 1339:2005
 • PN-EN 1340:2004 musi być wykonywane dla rodziny powierzchni co najmniej raz na 5 dni produkcji – (częstotliwość badań z zastosowaniem normalnego trybu kontroli).

Zakres dostawy:

 • komora do badań cieplnych,
 • waga laboratoryjna,
 • instrukcję określania nasiąkliwości,
 • dostawę stanowiska w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej