• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 9
STANOWISKO DO BADANIA PRZYCZEPNOŚCI PULL-OFF – ZAKRES POMIAROWY 0,4KN DO 10KN (OPCJONALNIE ZAKRES POMIAROWY DO 16KN), CYFROWY ODCZYT SIŁY I PRĘDKOŚCI

STANOWISKO DO BADANIA PRZYCZEPNOŚCI PULL-OFF – ZAKRES POMIAROWY 0,4KN DO 10KN (OPCJONALNIE ZAKRES POMIAROWY DO 16KN), CYFROWY ODCZYT SIŁY I PRĘDKOŚCI

Tester Pull-Off przeznaczony jest do pomiaru siły przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych i terakoty, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym.

Może również służyć do kontroli wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie.

Umożliwia badanie:

 • Klejów do płytek wg PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999),
 • Klejów do systemów ociepleń (przyczepność do podłoża) metoda wg Aprobat Technicznych ITB,
 • Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
 • Zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500),
 • Gipsów wg PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360),
 • Posadzek oraz podkładów podłogowych wg PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).
Więcej

Stanowisko do badania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, płyt brukowych oraz krawężników.

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wg nowych norm:

 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz siła niszcząca kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005 (każda produkowana odmiana kostki brukowej co najmniej jedno badanie na dzień produkcji (PN-EN 1338 Tab. A4.1 pkt.
 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004 (każda produkowana odmiana krawężników co najmniej jedno badanie na 4 dni produkcji   (EN 1340 Tab. A4.1 pkt.
 • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz obciążenie niszczące płyt brukowych wg PN-EN 1339:2005 (płyty o długości 300-600 każda produkowana odmiana płyt co najmniej jedno badanie na 2 dni produkcji  (EN 1339 Tab. A4.1 pkt. 5).

Zakres dostawy : 

 • prasa badawcza,
 • przystawka do badania na rozciąganie przy zginaniu płyt brukowych oraz płyt lastrykowych,
 • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej według PN‑EN 1338:2005,
 • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004,
 • instrukcja określania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, krawężników, płyt brukowych oraz płyt lastrykowych zgodną z wymaganiami nowych norm,
 • świadectwo wzorcowania urządzenia,
 • dostawa urządzenia w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.
Więcej

Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw, TOP-100N

Zastosowanie

Prasa TOP-100N jest urządzeniem przeznaczonym do oznaczania odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zgodnie z metodyką opisaną w normie PN‑EN 12002.

Opis urządzenia

Prasa wyposażona jest w zestaw przyrządów pomiarowych służących do wykonywania prób. Cyfrowe urządzenie pomiaru siły jest zintegrowane z układem sterowania silnikiem napędowym. Posiada tensometryczną głowicę pomiarową pozwalającą na pomiar siły z dokładnością nie mniejszą niż 2% bieżącego wskazania. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem głowicy pomiarowej oraz wbudowane algorytmy detekcji zniszczenia próbki.

Więcej

Stanowisko do badania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu, TZB-130

Prasa laboratoryjna TZB-130 jest urządzeniem przeznaczonym do badań wytrzymałościowych zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu itp. W połączeniu z odpowiednim oprzyrządowaniem pozwala na oznaczanie wytrzymałości na zginanie beleczki 40x40x160 oraz do oznaczania wytrzymałości na ściskanie próbki 40x40x40.

Prasa spełnia wymagania określone w normie EN 196-1:2005.

Stanowisko umożliwia badania według następujących norm:

PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999) ;

PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500);

PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360);

PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).

Więcej

Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów budowlanych w testach wytrzymałościowych zgodnie z przedmiotowymi normami badawczymi.

Badane materiały, mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiary siły realizowane są przez głowice tensometryczne, podłączone za pośrednictwem przetworników bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są za pomocą detektorów DD1 w przypadku pomiaru paska tynku i za pomocą czujnika przemieszczeń w pozostałych badaniach, jeżeli jest to wymagane. Czujniki DD1 i czujniki przemieszczeń podłączone są bezpośrednio do komputera sterującego.

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest urządzeniem wolnostojącym, wymagającym warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

 

Więcej

Aparat PERFOTEST

Zastosowanie.

Aparat PERFOTEST jest przyrządem odwzorowującym działanie obciążeń powodujących przebicie. Przeznaczony
jest do kontroli odporności na przebicie zewnętrznej warstwy w systemach ociepleniowych z wyprawą tynkarską.
Należy go stosować w sytuacji gdy całkowita grubość wszystkich warstw tynku jest mniejsza niż 6 mm.

Opis urządzenia.

Przyrząd wykonany jest w formie rury wewnątrz której znajduje się bijak napędzany sprężyną. Na końcu aparatu
umieszczony jest blok mocowania wgłębników oraz kołnierz z pierścieniem oporowym. Z drugiej strony znajduje się
uchwyt do naciągania sprężyny, która po naciągnięciu i zwolnieniu wyrzuca bijak w stronę bloku mocowania
wgłębników. W chwili zderzenia bijaka z blokiem następuje przekazanie energii wgłębnikowi i uderzenie w badany
materiał. Energia uderzenia odpowiada energii kuli o masie 0,5 kg spadającej z wysokości 0,765 m.

Więcej

Stanowisko do badania płyt warstwowych

Parametry i właściwości stanowiska:

 • Stanowisko umożliwia badanie próbek o grubości od 40mm do 300mm w badaniu na:
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładzin płyty warstwowej (metoda A.1 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu rdzenia (metoda A.2 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
  • Wytrzymałość na ścinanie rdzenia (metoda A.3 Załącznik A normy PN-EN 14509:2010).
 • Stanowisko wyposażone jest we wszystkie niezbędne przystawki do realizacji w/w badań.
 • Zastosowana tzw. otwarta konstrukcja w przeciwieństwie do zamkniętej ramy pozwala na swobodny dostęp do urządzenia, bezproblemowe umieszczenie i usuwanie próbek, obserwację próbki w trakcie badania. Wszystkie te czynniki bezpośrednio przekładają się na komfort obsługi i łatwość jego użytkowania.
 • Stanowisko jest dostępne w dwóch wersjach różniących się zakresem pomiarowym:
 1. zakres pomiarowy od 500N do 5kN – (P010)
 2. zakres pomiarowy od 1kN do 10kN – (P011)
 • Stanowisko umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego pomiaru sterowanego przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego w polskiej wersji językowej.
 • Po zakończeniu badania program sam dokonuje niezbędnych wyliczeń i umożliwia wydruk raportu z badań.
 • Zintegrowany ze stanowiskiem komputer PC oraz specjalistyczne oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwala dodatkowo na obróbkę statystyczną uzyskiwanych wyników (np. porównywanie wyników danej partii wyrobów…).
 • Stanowisko posiada świadectwo wzorcowania pomiaru siły wydane przez akredytowane laboratorium, deklarację zgodności, deklarację zgodności z normą PN-EN 14509:2010, Dokumentację Techniczno Ruchową – wszystko w języku polskim.
Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 2kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna może być wykonana w wersji wolnostojącej lub do postawienia na stole. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej

Stanowisko do testów wytrzymałościowych EPS/EPS T – 10kN

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do badania wyrobów z styropianu EPS i EPS T w testach wytrzymałościowych wg wymagań określonych w normie zharmonizowanej PN-EN 13163:2013-05.

Badane wyroby mocowane są w dedykowanych do poszczególnych badań zestawach oprzyrządowania. Wymiana oprzyrządowania nie wymaga stosowania narzędzi ani dodatkowych adapterów. Układ napędowy sterowany jest przez oprogramowanie zarządzające Stanowiska. Pomiar siły realizowany jest przez głowicę tensometryczną, podłączoną za pośrednictwem przetwornika bezpośrednio do komputera sterującego maszyną. Pomiary przemieszczeń realizowane są metodą zliczania kroków silnika napędowego maszyny (układ kalibrowany).

Dedykowane oprogramowanie sterujące autorstwa firmy Lab-Trade pozwala na parametryzowanie poszczególnych badań, bieżący odczyt danych pomiarowych i stanu maszyny oraz archiwizowanie wyników pomiarów i tworzenie potrzebnych raportów. Ingerencja obsługi w ustawianie parametrów badania jest ograniczona tylko do niezbędnych, wymaganych przez zapis normy, parametrów. Pozostałe dane zapisane są w programie i wywoływane są automatycznie po wyborze typu badania, które ma być aktualnie realizowane.

Maszyna jest wykonana w wersji wolnostojącej. Konstrukcja jest typu ramowego, zamknięta. Stanowisko wymaga warunków pracy takich, jak w normalnym laboratorium. Maszyna została zaprojektowana i będzie wykonana, dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Lab-Trade. Oprogramowanie, dokumentacje i instrukcje dostarczane są w języku polskim.

Więcej