• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767

Maszyny do badania chemii budowlanej

  • Stanowisko do badania przyczepności Pull-Off
  • Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG
  • Stanowisko dobadania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek i cementu
  • Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw
  • Stanowisko do badania mrozoodporności klejów do płytek, zapraw murarskich i tynkarskich oraz systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków.
  • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.