• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767

Maszyny do badania płyt warstwowych

  • Stanowisko do badania parametrów wytrzymałościowych całych płyt warstwowych.
  • Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych.
  • Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień.
  • Stanowisko testów płaskości, prostokątności i grubości płyt.
  • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.