• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767

Oferowane maszyny do badania wyrobów termoizolacyjnych

  • Stanowisko do badania testów wytrzymałościowych TS-10, TS-20, TS-30
  • Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji ogień.
  • Stanowisko do badania przewodności cieplnej.
  • Stanowisko do testów płaskości, grubości i prostokątności.
  • Stanowisko do badania sztywności dynamicznej.
  • Stanowisko do określania nasiąkliwości wodą przy zanurzeniu.
  • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.