• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
 • +48 509 906767

Oferowane stanowiska badawcze i laboratoryjne

 • Stanowisko do badania testów wytrzymałościowych TS-10, TS-20, TS-30
 • Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji ogień.
 • Stanowisko do badania przewodności cieplnej.
 • Stanowisko do testów płaskości, grubości i prostokątności.
 • Stanowisko do badania sztywności dynamicznej.
 • Stanowisko do określania nasiąkliwości wodą przy zanurzeniu.
 • Stanowisko do badania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, płyt brukowych oraz krawężników
 • Stanowisko do badania odporności za zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli.
 • Stanowisko do badania ścieralności metodą szerokiej tarczy ściernej.
 • Stanowisko do badania nasiąkliwości (wanna, suszarka, waga).
 • Stanowisko do badania przyczepności Pull-Off
 • Stanowisko do badania wytrzymałościowego wyrobów budowlanych ETAG
 • Stanowisko dobadania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek i cementu.
 • Stanowisko do oznaczania odkształcenia poprzecznego klejów i zapraw.
 • Stanowisko do badania mrozoodporności klejów do płytek, zapraw murarskich i tynkarskich oraz systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków.
 • Aparat PGS-1 do pomiaru przepuszczalności geosyntetyków.
 • Regał z regulowaną wysokością półki, do wywierania ciśnienia hydrostatycznego na stanowisku badawczym.
 • Stanowisko do badania parametrów wytrzymałościowych całych płyt warstwowych.
 • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.