• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767

Maszyny do badań klimatycznych

  • Stanowisko do badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających.
  • Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG004
  • Komora klimatyczna typ KK 30/800.
  • Komora mroźnicza do testowania plastikowych i bitumicznych produktów używanych do izolacji dachów.
  • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.