• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767

Maszyny do badań przenikalności cieplnej

  • Stanowisko do badania przewodności cieplnej LM-7.
  • Stanowisko do badania przewodności cieplnej LM-300.
  • Stanowisko do badania przewodności cieplnej próbek o kształcie rurowym LM-R900.
  • Dodatkowo, projektujemy oraz produkujemy stanowiska badawcze w oparciu o indywidualne preferencje.