Zgodność z normami:

Badanie w zakresie nasiąkliwości zgodne z:

  • PN-EN 1338:2005
  • PN-EN 1339:2005
  • PN-EN 1340:2004 musi być wykonywane dla rodziny powierzchni co najmniej raz na 5 dni produkcji – (częstotliwość badań z zastosowaniem normalnego trybu kontroli).

Zakres dostawy:

  • komora do badań cieplnych,
  • waga laboratoryjna,
  • instrukcję określania nasiąkliwości,
  • dostawę stanowiska w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.