1

Zgodność z normami:

Stanowisko umożliwia badanie w zakresie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z normami:

  • PN‑EN 1338:2005,
  • PN-EN 1339:2005,
  • PN-EN 1340:2004

 Zakres dostawy:

  1. stanowisko badawcze,
  2. sześciokanałowy rejestrator temperatury służący do rejestracji rzeczywistej temperatury na powierzchni sześciu próbek badawczych,
  3. instrukcję określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  4. świadectwo sprawdzenia układu pomiarowego temperatury
  5. dostawę urządzenia w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.