K012

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wg nowych norm:

  • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz siła niszcząca kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005 (każda produkowana odmiana kostki brukowej co najmniej jedno badanie na dzień produkcji (PN-EN 1338 Tab. A4.1 pkt.
  • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004 (każda produkowana odmiana krawężników co najmniej jedno badanie na 4 dni produkcji   (EN 1340 Tab. A4.1 pkt.
  • badanie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz obciążenie niszczące płyt brukowych wg PN-EN 1339:2005 (płyty o długości 300-600 każda produkowana odmiana płyt co najmniej jedno badanie na 2 dni produkcji  (EN 1339 Tab. A4.1 pkt. 5).

Zakres dostawy : 

  • prasa badawcza,
  • przystawka do badania na rozciąganie przy zginaniu płyt brukowych oraz płyt lastrykowych,
  • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej według PN‑EN 1338:2005,
  • przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu krawężników wg PN-EN 1340:2004,
  • instrukcja określania parametrów wytrzymałościowych kostki brukowej, krawężników, płyt brukowych oraz płyt lastrykowych zgodną z wymaganiami nowych norm,
  • świadectwo wzorcowania urządzenia,
  • dostawa urządzenia w dowolne miejsce w kraju oraz szkolenie użytkowników w zakresie metodyki badań oraz obsługi urządzenia pomiarowego.