Organizacja szkolenia.

 • Szkolenie prowadzone jest w systemie zamkniętym lub otwartym.
 • Szkolenie przeznaczone dla kierowników (właścicieli) i pracowników zakładów produkcyjnych branży budowlanej, dedykowane wytwórcom termoizolacyjnych płyt styropianowych.
 • Czas trwania szkolenia – 6 godzin.

Co uczestnicy będą wiedzieli po zakończeniu szkolenia?!

 • Poznają zasady systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznają wymagania polskiego i unijnego prawa budowlanego w zakresie wymagań oceny systemów zgodności i znakowania wyrobów budowlanych (CE i B).
 • Poznają ogólne zasady stosowania systemów jakościowych.
 • Będą potrafili prowadzić dokumentację (zapisy) systemu ZKP.

Omawiane zagadnienia:

 1. Systemy oceny zgodności.
 2. Wymagania jakie powinien spełnić producent, aby uzyskać prawo do wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych.
 3. Deklaracje zgodności.
 4. Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE i B.
 5. Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość.
 6. Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji.
 7. Procedury prowadzenia i nadzorowania zapisów.
 8. Procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość.
 9. Procedury postępowania z reklamacjami.
 10. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji systemowej.
 11. Dokumentowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 12. Elementy składowe Księgi Jakości systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 13. Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu i stosowaniu systemu ZKP.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 1. Materiały szkoleniowe (materiały prezentacyjne)
 2. Przykładowe formularze wchodzące w skład dokumentacji systemu ZKP.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.