• Warszawa, ul. Szałwiowa 9
  • +48 509 906767
Wiceprezes Zarządu

Założyciel, twórca i pomysłodawca projektu LAB-TRADE.

JAROSŁAW TETELEWSKI

Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu projektów technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach różnych branż, w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania jakością i nadzorowania procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Jest współautorem rozwiązań technologicznych i metrologicznych stosowanych w wielu urządzeniach kontrolno-pomiarowych.

W pierwszych latach kariery związany z Wojskowym Instytutem Metrologii, gdzie pracował przy serwisie i legalizacji urządzeń pomiarowych.

Od roku 1990 rozpoczął pracę w firmie Inter Design, gdzie zdobył pierwsze doświadczenia w branży systemów teleinformatycznych i przemyśle komputerowym.

W latach późniejszych prowadził projekty teleinformatyczne dla takich firm, jak Techmex SA, Praxair SA, Telekomunikacja Polska SA, Ciech SA.

W 2003 roku wrócił do zagadnień związanych z metrologią.

Od jesieni 2003 roku organizator i właściciel PT-H Lab-Trade, a od jesieni 2016 roku współwłaściciel Lab-Trade Sp. z o. o.
Posiada Państwowe Uprawnienia Metrologiczne w zakresie radioelektronicznej aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz liczne certyfikaty z zakresu projektowania instalacji teleinformatycznych, wdrażania projektów przemysłowych, wdrażania i audytowania systemów jakości i kontroli produkcji w zakładach przemysłowych.