pull off

Tester Pull-Off przeznaczony jest do pomiaru siły przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych i terakoty, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym.

Może również służyć do kontroli wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie.

Umożliwia badanie:

  • Klejów do płytek wg PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999),
  • Klejów do systemów ociepleń (przyczepność do podłoża) metoda wg Aprobat Technicznych ITB,
  • Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
  • Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
  • Zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500),
  • Gipsów wg PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360),
  • Posadzek oraz podkładów podłogowych wg PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).